+48 12 444 1846
×

Wyprawy górskie

Dla kogo wyprawa górska?

Wyprawa górska to poważniejsze i trudniejsze przedsięwzięcie z obszarów zaawansowanej górskiej turystyki. Zwykle ma na celu zdobycie jakiegoś wybitnego szczytu. Wyprawy górskie w przypadku naszych programów nie mają charakteru sportowego, ale ze względu na występujące miejscami trudności skalne czy lodowo-śnieżne wymagają pewnego minimum doświadczenia wysokogórskiego. Niezbędna jest też dobra kondycja fizyczna i bardzo dobry stan zdrowa. Dedykowane są dla doświadczonych turystów górskich.

Skala trudności wypraw górskich

Umiarkowana.

 Jesteś wytrzymały i sprawny fizycznie. Wcześniejsze doświadczenie górskie w długich marszach z plecakiem niezbędne. W zależności od wyjazdu, wymagane mogą być wcześniejsze pobyty w górach na wysokościach powyżej 4000 m n.p.m., umiejętność chodzenia w rakach, posługiwania się czekanem.

Wymagająca. 

Jesteś wytrzymały i bardzo sprawny fizycznie. Wcześniejsze doświadczenie górskie w długich marszach z ciężkim plecakiem niezbędne. Wymagane wcześniejsze pobyty w górach na wysokościach powyżej 5000 m n.p.m. Konieczne umiejętności: chodzenie w rakach, posługiwanie się czekanem, poruszanie się w zespole związanym liną. Przydatna wiedza o poruszaniu się po lodowcach górskich.

Bardzo wymagająca.

 Jesteś wytrzymały i bardzo sprawny fizycznie. Konieczna umiejętność współpracy w zespole, bezwzględne podporządkowanie się liderowi, a w sytuacjach kryzysowych – umiejętność rzetelnej oceny sytuacji i zdolność do podjęcia samodzielnych działań. Wcześniejsze doświadczenie wysokogórskie wymagane – pobyty na wysokościach powyżej 6000 m n.p.m.. Niezbędne umiejętności: chodzenie w rakach, posługiwanie się czekanem, używanie sprzętu typu małpa, poruszanie się w zespole związanym liną. Konieczna wiedza o poruszaniu się po lodowcach górskich.