+48 12 444 1846
×
26 kwietnia 2017

Ważne – Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Na pewno wielokrotnie słyszeliście o bankructwach biur podróży. Te zjawiska mimo środków zaradczych niestety co roku powtarzają się w większej czy mniejszej skali.

Ze swojej strony oczywiście dokładamy wszelkich starań by uniknąć niebezpieczeństw zagrażających naszym finansom i mogących mieć wpływ na realizację Waszych wyjazdów.

Jednocześnie potwierdzamy że posiadamy jak każdy licencjonowany organizator turystyki specjalną Gwarancję ubezpieczeniową na kwotę 208 505 PLN i ważną do 10 kwietnia 2019 roku. Beneficjentem gwarancji ubezpieczeniowej jest Marszałek Województwa Małopolskiego i w razie sytuacji awaryjnej on to może uruchomić środki z gwarancji dla na przykład pokrycia kosztów na miejscu i sprowadzenia uczestników wyjazdu do Polski.

Dodatkowo od listopada ubiegłego roku funkcjonuje Turystyczny Fundusz Gwarancyjny który został utworzony na mocy ustawy o usługach turystycznych. Na mocy tej ustawy organizator turystyki jest zobowiązany do odprowadzania na rzecz TFG składki od każdej umowy o świadczenie usług. Tak też i my robimy.

Na ten moment wysokość składek wynosi:

  • 10 PLN od umowy dotyczącej wyjazdów do krajów europejskich
  • 13 PLN od umowy dotyczącej wyjazdów do krajów poza Europą

 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny stanowi tzw II filar, który jest uruchamiany jeśli środki z gwarancji ubezpieczeniowej touroperatora okażą się niewystarczające. Dzięki temu każdy uczestnik wyjazdów z Exploruj.pl ma pewność że nawet w najgorszej sytuacji nie zostanie pozostawiony sam sobie gdzieś na drugim końcu świata!

Uwaga!

Uwaga, ponieważ ceny naszych programów wyrażane są przeważnie w walutach obcych i też nie chcemy zmieniać cen w trakcie realizacji umów, ta dodatkowa kwota jest doliczana do ceny wyjazdu już przy rozliczeniu końcowym i tak też wyszczególniona w przesyłanym do Was rozliczeniu jako oddzielna pozycja w kwocie 10 lub 13 PLN.

W przypadku rezygnacji z wyjazdu lub odwołania wyjazdu kwota ta jest zwracana w całości uczestnikowi.

Więcej informacji o funduszu znajdziecie tutaj:

www.ufg.pl